Mahidol University e-Learning

You are not logged in. (Login)

Welcome to muelearning

Welcome to muelearning
Skip Main MenuSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 Today Saturday, 23 June 23
24 25 26 27 28 29 30
Skip Login

Available Courses

 • Office Mix เป็น Plugin ของโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ที่ช่วยเปลี่ยนให้ PowerPoint เป็นบทเรียนออนไลน์ โดยบริษัท Microsoft เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมา เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรม Office Mix เสร็จแล้วจะปรากฏ Ribbon Tab MIX เพิ่มที่โปรแกรม PowerPoint ความสามารถของ Office Mix สามารถบันทึกวิดีโอพร้อมสไลด์ที่นำเสนอ การเขียนสิ่งต่างๆ ลงบนสไลด์ระหว่างการนำเสนอก็จะถูกบันทึก การบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ การสร้างแบบทดสอบ/แบบสำรวจ การแทรกไฟล์วิดีโอ ไฟล์เสียง การ Export ไฟล์วิดีโอเพื่อนำไปใช้งานในรูปแบบ MP4, SCORM, Office 365 การแชร์ไฟล์แบบออนไลน์ผ่าน Internet ด้วยการส่งลิงค์ไปยังผู้ที่เข้าร่วมฟังการบรรยายหรือนำเสนองานโดยใช้งานผ่านอุปกรณ์ได้ทั้ง Computer, Notebook, Tablet, Smart Phone และไม่จำกัดเวลาในการรับชมแต่ละสไลด์ของผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายหรือนำเสนองาน

  ผลิตโดย
  คุณแพรวนภา มะลากรรณ์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่ออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • Prezi เป็นโปรแกรมสำหรับทำพรีเซนต์เตชั่นแบบออนไลน์ (Presentation Online) มีลักษณะการใช้งานที่ง่ายและสะดวก เพราะไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมในการใช้งาน นอกจากนั้นยังมีลักษณะการนำเสนอที่แตกต่างจากโปรแกรมอื่น และยังสามารถใส่สื่อมัลติมีเดียต่างๆ ประกอบการนำเสนอได้ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้แก่งานนำเสนอได้เป็นอย่างดี

  ผลิตโดย
  คุณวิรตี วงษ์อนุสาสน์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่ออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โปรแกรมพื้นฐานในการสร้างงานกราฟิกมี 2 ชนิด คือโปรแกรม ประเภทวาดภาพ และโปรแกรมประเภทตกแต่งภาพ Illustrator คือโปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพ โดยจะสร้างภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้น หรือที่เรียกว่า Vector Graphic จัดเป็นโปรแกรมระดับมืออาชีพที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในการออกแบบระดับสากล สามารถทำงานออกแบบต่างๆ ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์เว็บ และภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนการสร้างภาพเพื่อใช้เป็นภาพประกอบในการทำงานอื่นๆ เช่น การ์ตูน ภาพประกอบหนังสือ เป็นต้น

  ผลิตโดย
  นางนงค์นุช พุทธศุภะ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยออกแบบเว็บไซต์
  และกราฟิกดีไซน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โปรแกรม Adobe Presenter 9 มีคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถมาประยุกต์ในเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่น การบันทึกวิดีโอผ่านกล้องเว็บแคม การแทรกไฟล์ SWF, การสร้างแบบทดสอบในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งสามารถแปลงเป็นไฟล์ PDF หรือจะแปลงเป็นไฟล์ต่างๆ ที่สามารถนำขึ้นเว็บไซต์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

  ผลิตโดย
  คุณวีระพล แสงนาค
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  (ชำนาญการพิเศษ)
  หน่วยผลิตสื่ออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โปรแกรม BigBlueButtonเป็นโปรแกรม Open Source ที่ใช้ในการสื่อสารรูปแบบ video conference สนับสนุนการสื่อสารทั้งภาพและเสียง การแชร์ไฟล์ตารางนัดหมาย การสนทนาในรูป ของข้อความหรือ Chat รองรับการประชุมด้วยห้องผู้ใช้ที่จากัดโดย Admin สามารถติดต่อกันได้หลายๆ คน พร้อมกันเหมือนห้องประชุม พร้อมทั้งมีฟังก์ชั่น Whiteboard เพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

  ผลิตโดย
  นางสาวยุพดี สุโธ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการแปลงไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถแปลงไฟล์ได้เร็วมากสามารถแปลงไฟล์ได้หลากหลายประเภท ทั้งในรูปแบบมาตรฐานทั่วไปมากกว่า 150 ชนิด ช่วยแก้ไขวิดีโอ ตัดขอบวิดีโอที่เป็นสีดำ เพิ่มลายน้ำ เพิ่มคำบรรยาย และเพลงประกอบวิดีโอสนับสนุนการนำเข้ารูปภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลรวมถึงสามารถแปลงไฟล์รูปแบบ2D เป็น 3D หรือ 3D เป็น3D ได้อีกด้วย

  ผลิตโดย
  คุณศุภลักษณ์ จุเครือ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยออกแบบเว็บไซต์
  และกราฟิกดีไซน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม PIXLR (พิกเลอร์) เป็นโปรแกรมที่ใช้งานฟรีผ่านเว็บในรูปแบบออนไลน์ โดยไม่ต้องติดตั้ง โปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ทันทีและยังสามารถใช้งานผ่านมือถือ แท็บเล็ต เพียงแค่ ติดตั้ง Application PIXLR ผ่าน Google Play หรือ App Store ซึ่งโปรแกรมนี้มีหน้าตาการใช้งานคล้าย โปรแกรม Photoshop ซึ่งรองรับการใช้งานแบบเลเยอร์สามารถเรียกคืนการทำงาน (History) ได้ในขณะ ทำงาน แต่เครื่องมือในการใช้งานไม่หลากหลายเท่าโปรแกรม Photoshop สามารถเลือกภาษาที่ต้องการใช้ งานในโปรแกรม PIXLR ได้มากกว่า 20 ภาษา รองรับและสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้โดยโปรแกรมจะดึงรูปแบบ ตัวอักษร (Font) ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน และยังเพิ่มความสวยงามให้กับรูปภาพได้ด้วยการใช้ รูปแบบตกแต่งภาพแบบสำเร็จรูป (Filter)

  ผลิตโดย
  คุณ
  แพรวนภา มะลากรรณ์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม 
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เป็นโปรแกรมฟรีสำหรับจัดการประชุมแบบหลายคนพร้อมกัน
  สามารถสร้างห้องประชุมส่วนตัว เพื่อเชิญผู้ใช้งานคนอื่นๆมาเข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้ สามารถประชุมพร้อมกันแบบเห็นหน้าและพุดคุยโต้ตอบไปมาได้ พิมพ์ข้อความสนทนาได้ แชร์ไฟล์ PDF, PowerPoint หรือ รูปภาพ JPEG GIF PNG บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ แชร์ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้และสามารถบันทึกวิดีโอระหว่างการประชุมได้ นับว่าเป็นโปรแกรมการติดต่อสื่อสารทางไกลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการใช้งานอีกยังเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ อีกทั้งในอนาคตยังพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารเช่น SmartPhone หรือ Tablet ต่างๆได้ทั้งในระบบ android และระบบ iOS

  ผลิตโดย

  คุณวีระพล แสงนาค
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่ออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เป็นการใช้งานโปรแกรม AcuConference7ในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะไกล โดยให้ที่ห้องใช้งานการเรียนการสอนได้ลงโปรแกรมAcuConference7และเข้ามายังลิงค์วิดีโอการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะไกล แล้วทำการแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้ ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปที่ลิงค์ที่ใช้งานการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะไกล แล้วทำการบันทึกวิดีโอในโปรแกรม AcuConference7
  เมื่อทำการเรียนการสอนเสร็จทำการตัดต่อและสามารถอัพโหลดวิดีโอขึ้นเครื่อง SERVERได้ทันที แล้วส่งลิงค์ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบนำไปเผยแพร่ให้นักศึกษาต่อไป

  ผลิตโดย
  คุณวิรตี วงษ์อนุสาสน์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่ออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เป็นการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยผู้สอนและสามารถบันทึกการเรียนการสอนได้จากห้องเรียนโดยการลงโปรแกรมAcuConference7และเข้ามายังลิงค์วิดีโอการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมบันทึกการใช้งานจากนั้นสามารถเริ่มบรรยายการเรียนการสอนได้ทันทีเมื่อสอนเสร็จทำการหยุดบันทึกและอัพโหลดไฟล์วิดีโอไปยังเครื่องSERVERจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและทำการตัดต่อวิดีโอแล้วอัพโหลดไฟล์วิดีโอนั้นใหม่จากนั้นจะส่งลิ้งค์ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนำไปเผยแพร่ให้นักศึกษาต่อไป

  ผลิตโดย
  คุณวิรตี วงษ์อนุสาสน์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่ออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โปรแกรม VSO ConvertXToDVD 5 เป็นโปรแกรมที่มีความ สามารถโดดเด่นในด้าน แปลงไฟล์วีดีโอและเขียนหรือไรท์ลงแผ่นดีวีดี DVD ทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ วีดีโอ คลิป เพลง ไฟล์ออดิโอหรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งโปรแกรม VSO ConvertXtoDVD 5 ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ที่มีคุณภาพดีที่สุดด้วยการแปลงที่เร็วและคงคุณภาพของวีดีโอได้อย่างดี สามารถแปลงไฟล์จากไฟล์วีดีโอ AVI to DVD, DivX to DVD, WMV to DVD, RM to DVD, YouTube ฯลฯ 

  ผลิตโดย
  คุณ
  ศุภลักษณ์ จุเครือ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยออกแบบเว็บไซต์
  และกราฟิกดีไซน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ในปัจจุบันโปรแกรมจับภาพหน้าจอมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม FastStone Capture  โปรแกรม Screenshot Captor โปรแกรม ScreenHunter  โปรแกรม Super Screen Capture แต่โปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีการพัฒนามาหลายเวอร์ชั่นก็คือ โปรแกรม SnagIt ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาถึงเวอร์ชั่น 12

  ผลิตโดย
  คุณศุภลักษณ์ จุเครือ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยออกแบบเว็บไซต์
  และกราฟิกดีไซน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญกับการปฏิบัติงานในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะทั้งองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ รัฐบาลหรือเอกชน ล้วนนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยในการทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จ และในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำฤทธิ์ได้ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแม้แต่การวางแผนในการดำเนินงานต่างๆ ทั้งนี้ การประชุมทางไกลผ่านเว็บไซต์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน วิทยาเขต หรือระหว่างประเทศ มีความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม สามารถเข้าร่วมประชุมได้แม้จะไม่ได้อยู่ในห้องประชุมหลัก และโปรแกรม AcuConference 7 จะช่วยให้การประชุมทางไกลเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

  ผลิตโดย
  คุณ
  แพรวนภา มะลากรรณ์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม 
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม AcuConsole 7 เป็นการใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยมีเครื่องมือในการสร้างบทเรียนรายวิชาต่างๆได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็วในการนำเสนอมีส่วนช่วยให้อาจารย์ได้สร้างบทเรียนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสดการเรียนการสอนได้ด้วยและเมื่อสอนเสร็จก็สามารถ นำไฟล์ที่บันทึกการเรียนการสอนขึ้นเว็บไซต์ได้ทันที เป็นการอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอน

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม AcuConsole 7 เป็นการใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยมีเครื่องมือในการสร้างบทเรียนรายวิชาต่างๆได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็วในการนำเสนอมีส่วนช่วยให้อาจารย์ได้สร้างบทเรียนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสดการเรียนการสอนได้ด้วยและเมื่อสอนเสร็จก็สามารถ นำไฟล์ที่บันทึกการเรียนการสอนขึ้นเว็บไซต์ได้ทันที เป็นการอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอน ผลิตโดย หน่วยผลิตสื่อออนไลน์ งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม AcuConsole 7 เป็นการใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยมีเครื่องมือในการสร้างบทเรียนรายวิชาต่างๆได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็วในการนำเสนอมีส่วนช่วยให้อาจารย์ได้สร้างบทเรียนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสดการเรียนการสอนได้ด้วยและเมื่อสอนเสร็จก็สามารถ นำไฟล์ที่บันทึกการเรียนการสอนขึ้นเว็บไซต์ได้ทันที เป็นการอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอน

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม AcuConsole 7 เป็นการใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน  โดยมีเครื่องมือในการสร้างบทเรียนรายวิชาต่างๆได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็วในการนำเสนอมีส่วนช่วยให้อาจารย์ได้สร้างบทเรียนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้
  รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสดการเรียนการสอนได้ด้วยและเมื่อสอนเสร็จก็สามารถ
  นำไฟล์ที่บันทึกการเรียนการสอนขึ้นเว็บไซต์ได้ทันที เป็นการอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอน                                                    

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม Sony DVD Architect 5.2 มีความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียบนแผ่น DVD ในรูปแบบต่างๆ เช่น Movie DVD , Music DVD , Photo DVD เป็นต้น การทำงานเหล่านี้จะเป็นเรื่องง่ายๆ แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเอง สามารถทำงานให้จบได้ภายในหน้าต่างโปรแกรมเดียวซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมประเภทเดียวกันที่มีการแยกหน้าต่างการทำงานซับซ้อนไว้หลายชั้นสามารถทดสอบเมนูที่สร้างขึ้นได้ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่รวม ทั้งสามารถไรท์งานที่สร้างขึ้นมาลงแผ่น DVD ได้ทันที

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม Sony vegas Pro 10 มีความสามารถที่หลากหลายในการตัดต่อวิดีโอ อาทิ สามารถบันทึกภาพวิดีโอแล้วเป็นไฟล์วิดีโอที่ไว้สำหรับตัดต่อได้ทันที สามารถเลือกรูปแบบการตัดต่อวิดีโอได้หลากหลายอาทิ Multimedia , NTSC DV , PAL DV, HDV , HD , 2K ,4K เป็นต้น สามารถบันทึกเสียงและตัดต่อเสียงได้ทั้งแบบStereo หรือแบบ5.1Surround.ก็ได้ มีเอฟเฟกต์วิดีโอและเทคนิคการเปลี่ยนภาพวิดีโอให้เลือกมากมาย สามารถสร้างไตเติ้ลข้อความประกอบวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม Adobe Media Encoder CS 5 นั้นมีความสามารถในการแปลงไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ให้มีขนาดไฟล์เล็กลงและยังมีคุณภาพสูงอยู่ อีกทั้งยังสามารถเลือกรูปแบบการผลิตไฟล์วิดีโอได้อีกด้วยว่าต้องการนำไปใช้ในลักษณะใดและสามารถเล่นไฟล์วิดีโอบนอุปกรณ์พกพาทั้งหลายได้เช่น iPad, iPhone, Tablet Android ,Smart Phone Android เป็นการเพิ่มความสะดวกสะบายในการรับชมวิดีโอการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนรวมทั้งเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วให้คุ้มค่า ให้เกิดประโยนช์การต่อการศึกษาสูงสุด

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย มี Template สำเร็จรูปให้เลือกใช้งาน สามารถตกแต่งและแก้ไขรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียงหรือบันทึกเสียงลงบนสไลด์ ใส่ลักษณะพิเศษให้กับงานนำเสนอและนำเสนอผลงานในรูปแบบของวิดีโอได้

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Adobe Acrobat X Pro ที่ใช้ในการสร้างเอกสารแบบ PDF (Portable Document Format) ที่จะช่วยการสร้างเอกสารในรูปแบบต่างๆเป็นเรื่องที่ง่ายดาย มีความปลอดภัยจากการแก้ไขเอกสาร มีการแทรกมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเอกสารและในที่นี้จะเสนอการแทรกข้อมูลมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม Adobe Captivate 5เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถในการจัดทำบทเรียนให้มีความน่าสนใจ รวมทั้งลูกเล่นต่างๆ การนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ สามารถทำเป็นบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เรียนได้ทุกทีต้องเรียนรู้รวม ทั้งเป็นการเสริมเทคนิคการเรียนการสอนแก่บุคลากรทางการศึกษา รายวิชานี้เป้นการปรับปรุงจากเนื้อหาวิชาเดิมได้แก่ การสร้างบทเรียนให้น่าสนใจด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 4 เพื่อให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Adobe Captivate เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำมา สร้างสื่อ Multimedia เช่น การสร้างบทเรียน นำเสนอผลงาน การบันทึก หน้าจอ การสร้างแบบทดสอบ

  ผลิตโดย
  คุณ
  แพรวนภา มะลากรรณ์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม 
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การทำงานระยะไกลผ่านระบบ Video Conferencing จะเน้นการประชุม ปรึกษาหารือ ระดมสมองหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นหลัก เพื่อดำเนินงานตามแผนงานของหน่วยงานนั้นๆได้ต่อเนื่องไม่ขาดช่วงการทำงาน ส่วนโปรแกรมที่จะแนะนำมาใช้งานระยะไกลนั้นเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมใช้งานจากบุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลายอยู่แล้วและติดตั้งใช้งานได้ง่ายสะดวก ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโปรแกรม รวมทั้งยังสามารถใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังมือถือได้หรือมือถือกับมือถือเองก็ได้

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เมื่อเราได้ไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วได้บันทึกความทรงจำเหล่านั้นลงกล้องถ่ายรูปหรือกล้องถ่ายวิดีโอแล้วต้องการนำภาพกิจกรรมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ หากแชร์เพียงภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอโดยไม่ได้ตกแต่งหรือเรียบเรียงให้ดีพออาจจะไม่ได้ Like เท่าที่ควร ดังนั้นเราควรนำภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ได้บันทึกมาตัดต่อแต่งแต้มสีสันและเพิ่มเติมจินตนาการเข้าไปด้วยเสียงเพลง จะทำให้เราได้ภาพยนตร์ส่วนตัวที่เต็มไปด้วยสีสัน ลูกเล่น ดูเพลิดเพลินไม่รู้สึกเบื่อ ดังนั้นจึงขอแนะนำโปรแกรม Windows Live Movie Maker 2011มาใช้งานในการสร้างสรรภาพยนตร์ส่วนตัวแบบง่ายๆ

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Adobe Acrobat 9 Pro Extended ที่ใช้ในการสร้างเอกสารแบบ PDF (Portable Document Format) ที่จะช่วยการสร้างเอกสารในรูปแบบต่างๆเป็นเรื่องที่ง่ายดาย มีความปลอดภัยจากการแก้ไขเอกสาร มีการแทรกมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเอกสารและในที่นี้จะเสนอการแทรกข้อมูลมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ด้วยเทคโนโลยี Flash Video Streaming และ ระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีอยู่ ทำให้การส่งและรับสัญญาณภาพและเสียงในการเรียนการสอนไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปเพียงใช้โน้ตบุ๊คในการรับสัญญาณภาพและเสียงของผู้สอนมาเปิดในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการรับชมการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย     

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรมAdobe Captivate เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถในการจัดทำบทเรียนให้มีความน่าสนใจ รวมทั้งลูกเล่นต่างๆ การนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ สามารถทำเป็นบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เรียนได้ทุกทีต้องเรียนรู้รวม ทั้งเป็นการเสริมเทคนิคการเรียนการสอนแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำไปเพิ่ม องค์ความรู้แก่เด็กนักเรียนภายในห้องเรียนได้อีกด้วย

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ในการนำข้อเสนอข้อมูลเนื้อหา การเรียนการสอน การอบรม การประชาสัมพันธ์ โปรแกรมที่นิยมใช้งานกันส่วนใหญ่ ได้แก่ Microsoft PowerPoint ซึ่งสามารถนำเสนอได้ทั้ง ข้อความ ภาพนิ่ง วิดีโอ มีกราฟิกแทรกที่สวยงามเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองานด้านการเรียนการสอนให้กับโปรแกรม Microsoft PowerPoint จึงขอแนะนำโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมได้แก่ โปรแกรม Adobe Presenter 7 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถมาประยุกต์ในเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่น การบันทึกวิดีโอผ่านกล้องเว็บแคม รวมทั้งแบ่งไฟล์วิดีโอตามช่วงเวลาที่เรากำหนดได้ด้วยหรือจะแปลงเป็นไฟล์ต่างๆ ที่สามารถนำขึ้นเว็บไซด์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การทำไฟล์ WMV HD และระบบเสียง 5.1 โดยโปรแกรม Sony Vegas 7เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานวิดีโอ

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพทำให้การทำงานด้าน การเรียนการสอน การอบรมที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในการอธิบายขยายความข้อมูลที่ต้องการนำเสนอในห้องเรียน ห้องประชุม เป็นต้น และยังต้องการนำมาทบทวนหรือเผยแพร่แก่ผู้สนใจผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Windows Media Encoder เป็นโปรแกรมการทำแบบ VideoStreaming นี้สามารถให้บริการได้ทั้งทีวีและวิทยุออนไลน์ เป็นโปรแกรมฟรีจากไมโครซอฟต์และกล่าวถึงอุปกรณ์ทางโสตทัศนศึกษาที่ต้องจะนำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรม Windows Media Encoder

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Skype เป็นโปรแกรมอีกทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้กับงานระบบ Video Conferencing ได้เป็นอย่างดี Skype สามารถใช้ในการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตที่มีการเชื่อมต่อแบบ P2P หรือแบบจุดต่อจุดโดยไม่ต้องผ่าน Server

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การใช้งาน Video Conferencing โดยใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและโสตทัศนูปกรณ์เป็นหลัก

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล


Skip Courses

Courses