Mahidol University e-Learning

You are not logged in. (Login)

Welcome to muelearning

Welcome to muelearning
Skip Main MenuSkip Calendar

Calendar

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 Today Monday, 30 November 30      
Skip Login

Available Courses

 • โปรแกรม BigBlueButtonเป็นโปรแกรม Open Source ที่ใช้ในการสื่อสารรูปแบบ video conference สนับสนุนการสื่อสารทั้งภาพและเสียง การแชร์ไฟล์ตารางนัดหมาย การสนทนาในรูป ของข้อความหรือ Chat รองรับการประชุมด้วยห้องผู้ใช้ที่จากัดโดย Admin สามารถติดต่อกันได้หลายๆ คน พร้อมกันเหมือนห้องประชุม พร้อมทั้งมีฟังก์ชั่น Whiteboard เพื่ออานวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร

  ผลิตโดย
  นางสาวยุพดี สุโธ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการแปลงไฟล์ที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถแปลงไฟล์ได้เร็วมากสามารถแปลงไฟล์ได้หลากหลายประเภท ทั้งในรูปแบบมาตรฐานทั่วไปมากกว่า 150 ชนิด ช่วยแก้ไขวิดีโอ ตัดขอบวิดีโอที่เป็นสีดำ เพิ่มลายน้ำ เพิ่มคำบรรยาย และเพลงประกอบวิดีโอสนับสนุนการนำเข้ารูปภาพที่ถ่ายจากกล้องดิจิตอลรวมถึงสามารถแปลงไฟล์รูปแบบ2D เป็น 3D หรือ 3D เป็น3D ได้อีกด้วย

  ผลิตโดย
  คุณศุภลักษณ์ จุเครือ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยออกแบบเว็บไซต์
  และกราฟิกดีไซน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม PIXLR (พิกเลอร์) เป็นโปรแกรมที่ใช้งานฟรีผ่านเว็บในรูปแบบออนไลน์ โดยไม่ต้องติดตั้ง โปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ทันทีและยังสามารถใช้งานผ่านมือถือ แท็บเล็ต เพียงแค่ ติดตั้ง Application PIXLR ผ่าน Google Play หรือ App Store ซึ่งโปรแกรมนี้มีหน้าตาการใช้งานคล้าย โปรแกรม Photoshop ซึ่งรองรับการใช้งานแบบเลเยอร์สามารถเรียกคืนการทำงาน (History) ได้ในขณะ ทำงาน แต่เครื่องมือในการใช้งานไม่หลากหลายเท่าโปรแกรม Photoshop สามารถเลือกภาษาที่ต้องการใช้ งานในโปรแกรม PIXLR ได้มากกว่า 20 ภาษา รองรับและสามารถพิมพ์ภาษาไทยได้โดยโปรแกรมจะดึงรูปแบบ ตัวอักษร (Font) ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ไปใช้งาน และยังเพิ่มความสวยงามให้กับรูปภาพได้ด้วยการใช้ รูปแบบตกแต่งภาพแบบสำเร็จรูป (Filter)

  ผลิตโดย
  คุณ
  แพรวนภา มะลากรรณ์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม 
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เป็นโปรแกรมฟรีสำหรับจัดการประชุมแบบหลายคนพร้อมกัน
  สามารถสร้างห้องประชุมส่วนตัว เพื่อเชิญผู้ใช้งานคนอื่นๆมาเข้าร่วมประชุมพร้อมกันได้ สามารถประชุมพร้อมกันแบบเห็นหน้าและพุดคุยโต้ตอบไปมาได้ พิมพ์ข้อความสนทนาได้ แชร์ไฟล์ PDF, PowerPoint หรือ รูปภาพ JPEG GIF PNG บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ แชร์ภาพหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้และสามารถบันทึกวิดีโอระหว่างการประชุมได้ นับว่าเป็นโปรแกรมการติดต่อสื่อสารทางไกลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนในการใช้งานอีกยังเป็นโปรแกรมฟรีแวร์ อีกทั้งในอนาคตยังพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ในอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารเช่น SmartPhone หรือ Tablet ต่างๆได้ทั้งในระบบ android และระบบ iOS

  ผลิตโดย

  คุณวีระพล แสงนาค
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่ออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เป็นการใช้งานโปรแกรม AcuConference7ในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะไกล โดยให้ที่ห้องใช้งานการเรียนการสอนได้ลงโปรแกรมAcuConference7และเข้ามายังลิงค์วิดีโอการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะไกล แล้วทำการแชร์หน้าจอคอมพิวเตอร์ไว้ ทางเจ้าหน้าที่จะเข้าไปที่ลิงค์ที่ใช้งานการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ระยะไกล แล้วทำการบันทึกวิดีโอในโปรแกรม AcuConference7
  เมื่อทำการเรียนการสอนเสร็จทำการตัดต่อและสามารถอัพโหลดวิดีโอขึ้นเครื่อง SERVERได้ทันที แล้วส่งลิงค์ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบนำไปเผยแพร่ให้นักศึกษาต่อไป

  ผลิตโดย
  คุณวิรตี วงษ์อนุสาสน์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่ออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เป็นการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์โดยผู้สอนและสามารถบันทึกการเรียนการสอนได้จากห้องเรียนโดยการลงโปรแกรมAcuConference7และเข้ามายังลิงค์วิดีโอการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์พร้อมบันทึกการใช้งานจากนั้นสามารถเริ่มบรรยายการเรียนการสอนได้ทันทีเมื่อสอนเสร็จทำการหยุดบันทึกและอัพโหลดไฟล์วิดีโอไปยังเครื่องSERVERจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบและทำการตัดต่อวิดีโอแล้วอัพโหลดไฟล์วิดีโอนั้นใหม่จากนั้นจะส่งลิ้งค์ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบนำไปเผยแพร่ให้นักศึกษาต่อไป

  ผลิตโดย
  คุณวิรตี วงษ์อนุสาสน์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่ออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • โปรแกรม VSO ConvertXToDVD 5 เป็นโปรแกรมที่มีความ สามารถโดดเด่นในด้าน แปลงไฟล์วีดีโอและเขียนหรือไรท์ลงแผ่นดีวีดี DVD ทำงานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไฟล์รูปภาพ วีดีโอ คลิป เพลง ไฟล์ออดิโอหรือไฟล์อื่น ๆ ซึ่งโปรแกรม VSO ConvertXtoDVD 5 ถือได้ว่าเป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ที่มีคุณภาพดีที่สุดด้วยการแปลงที่เร็วและคงคุณภาพของวีดีโอได้อย่างดี สามารถแปลงไฟล์จากไฟล์วีดีโอ AVI to DVD, DivX to DVD, WMV to DVD, RM to DVD, YouTube ฯลฯ 

  ผลิตโดย
  คุณ
  ศุภลักษณ์ จุเครือ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยออกแบบเว็บไซต์
  และกราฟิกดีไซน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ในปัจจุบันโปรแกรมจับภาพหน้าจอมีอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น โปรแกรม FastStone Capture  โปรแกรม Screenshot Captor โปรแกรม ScreenHunter  โปรแกรม Super Screen Capture แต่โปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมากและมีการพัฒนามาหลายเวอร์ชั่นก็คือ โปรแกรม SnagIt ซึ่งปัจจุบันได้พัฒนามาถึงเวอร์ชั่น 12

  ผลิตโดย
  คุณศุภลักษณ์ จุเครือ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยออกแบบเว็บไซต์
  และกราฟิกดีไซน์
  งานพัฒนาสื่อผสม
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญกับการปฏิบัติงานในลักษณะต่างๆ ไม่ว่าจะทั้งองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กรขนาดใหญ่ รัฐบาลหรือเอกชน ล้วนนำเทคโนโลยีมาเป็นเครื่องมือช่วยในการทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จ และในการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำฤทธิ์ได้ต้องมีการประชุม ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือแม้แต่การวางแผนในการดำเนินงานต่างๆ ทั้งนี้ การประชุมทางไกลผ่านเว็บไซต์ เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยให้การประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงาน วิทยาเขต หรือระหว่างประเทศ มีความสะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย ลดปัญหาที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม สามารถเข้าร่วมประชุมได้แม้จะไม่ได้อยู่ในห้องประชุมหลัก และโปรแกรม AcuConference 7 จะช่วยให้การประชุมทางไกลเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น

  ผลิตโดย
  คุณ
  แพรวนภา มะลากรรณ์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม 
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม AcuConsole 7 เป็นการใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยมีเครื่องมือในการสร้างบทเรียนรายวิชาต่างๆได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็วในการนำเสนอมีส่วนช่วยให้อาจารย์ได้สร้างบทเรียนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสดการเรียนการสอนได้ด้วยและเมื่อสอนเสร็จก็สามารถ นำไฟล์ที่บันทึกการเรียนการสอนขึ้นเว็บไซต์ได้ทันที เป็นการอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอน

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม AcuConsole 7 เป็นการใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยมีเครื่องมือในการสร้างบทเรียนรายวิชาต่างๆได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็วในการนำเสนอมีส่วนช่วยให้อาจารย์ได้สร้างบทเรียนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสดการเรียนการสอนได้ด้วยและเมื่อสอนเสร็จก็สามารถ นำไฟล์ที่บันทึกการเรียนการสอนขึ้นเว็บไซต์ได้ทันที เป็นการอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอน ผลิตโดย หน่วยผลิตสื่อออนไลน์ งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development) กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม AcuConsole 7 เป็นการใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน โดยมีเครื่องมือในการสร้างบทเรียนรายวิชาต่างๆได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็วในการนำเสนอมีส่วนช่วยให้อาจารย์ได้สร้างบทเรียนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้ รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสดการเรียนการสอนได้ด้วยและเมื่อสอนเสร็จก็สามารถ นำไฟล์ที่บันทึกการเรียนการสอนขึ้นเว็บไซต์ได้ทันที เป็นการอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอน

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม AcuConsole 7 เป็นการใช้งานโปรแกรมเพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอน  โดยมีเครื่องมือในการสร้างบทเรียนรายวิชาต่างๆได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็วในการนำเสนอมีส่วนช่วยให้อาจารย์ได้สร้างบทเรียนที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียนได้
  รวมทั้งสามารถถ่ายทอดสดการเรียนการสอนได้ด้วยและเมื่อสอนเสร็จก็สามารถ
  นำไฟล์ที่บันทึกการเรียนการสอนขึ้นเว็บไซต์ได้ทันที เป็นการอำนวยความสะดวกในการผลิตสื่อการเรียนการสอนแก่อาจารย์ผู้สอน                                                    

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม Sony DVD Architect 5.2 มีความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียบนแผ่น DVD ในรูปแบบต่างๆ เช่น Movie DVD , Music DVD , Photo DVD เป็นต้น การทำงานเหล่านี้จะเป็นเรื่องง่ายๆ แล้วแต่ความคิดสร้างสรรค์ของคุณเอง สามารถทำงานให้จบได้ภายในหน้าต่างโปรแกรมเดียวซึ่งแตกต่างจากโปรแกรมประเภทเดียวกันที่มีการแยกหน้าต่างการทำงานซับซ้อนไว้หลายชั้นสามารถทดสอบเมนูที่สร้างขึ้นได้ว่าตรงตามความต้องการหรือไม่รวม ทั้งสามารถไรท์งานที่สร้างขึ้นมาลงแผ่น DVD ได้ทันที

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม Sony vegas Pro 10 มีความสามารถที่หลากหลายในการตัดต่อวิดีโอ อาทิ สามารถบันทึกภาพวิดีโอแล้วเป็นไฟล์วิดีโอที่ไว้สำหรับตัดต่อได้ทันที สามารถเลือกรูปแบบการตัดต่อวิดีโอได้หลากหลายอาทิ Multimedia , NTSC DV , PAL DV, HDV , HD , 2K ,4K เป็นต้น สามารถบันทึกเสียงและตัดต่อเสียงได้ทั้งแบบStereo หรือแบบ5.1Surround.ก็ได้ มีเอฟเฟกต์วิดีโอและเทคนิคการเปลี่ยนภาพวิดีโอให้เลือกมากมาย สามารถสร้างไตเติ้ลข้อความประกอบวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม Adobe Media Encoder CS 5 นั้นมีความสามารถในการแปลงไฟล์วิดีโอขนาดใหญ่ให้มีขนาดไฟล์เล็กลงและยังมีคุณภาพสูงอยู่ อีกทั้งยังสามารถเลือกรูปแบบการผลิตไฟล์วิดีโอได้อีกด้วยว่าต้องการนำไปใช้ในลักษณะใดและสามารถเล่นไฟล์วิดีโอบนอุปกรณ์พกพาทั้งหลายได้เช่น iPad, iPhone, Tablet Android ,Smart Phone Android เป็นการเพิ่มความสะดวกสะบายในการรับชมวิดีโอการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนรวมทั้งเป็นการใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วให้คุ้มค่า ให้เกิดประโยนช์การต่อการศึกษาสูงสุด

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มีขั้นตอนการใช้งานที่ง่าย มี Template สำเร็จรูปให้เลือกใช้งาน สามารถตกแต่งและแก้ไขรูปภาพ วิดีโอ ไฟล์เสียงหรือบันทึกเสียงลงบนสไลด์ ใส่ลักษณะพิเศษให้กับงานนำเสนอและนำเสนอผลงานในรูปแบบของวิดีโอได้

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Adobe Acrobat X Pro ที่ใช้ในการสร้างเอกสารแบบ PDF (Portable Document Format) ที่จะช่วยการสร้างเอกสารในรูปแบบต่างๆเป็นเรื่องที่ง่ายดาย มีความปลอดภัยจากการแก้ไขเอกสาร มีการแทรกมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเอกสารและในที่นี้จะเสนอการแทรกข้อมูลมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรม Adobe Captivate 5เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถในการจัดทำบทเรียนให้มีความน่าสนใจ รวมทั้งลูกเล่นต่างๆ การนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ สามารถทำเป็นบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เรียนได้ทุกทีต้องเรียนรู้รวม ทั้งเป็นการเสริมเทคนิคการเรียนการสอนแก่บุคลากรทางการศึกษา รายวิชานี้เป้นการปรับปรุงจากเนื้อหาวิชาเดิมได้แก่ การสร้างบทเรียนให้น่าสนใจด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 4 เพื่อให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Adobe Captivate เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมในการนำมา สร้างสื่อ Multimedia เช่น การสร้างบทเรียน นำเสนอผลงาน การบันทึก หน้าจอ การสร้างแบบทดสอบ

  ผลิตโดย
  คุณ
  แพรวนภา มะลากรรณ์
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม 
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การทำงานระยะไกลผ่านระบบ Video Conferencing จะเน้นการประชุม ปรึกษาหารือ ระดมสมองหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เป็นหลัก เพื่อดำเนินงานตามแผนงานของหน่วยงานนั้นๆได้ต่อเนื่องไม่ขาดช่วงการทำงาน ส่วนโปรแกรมที่จะแนะนำมาใช้งานระยะไกลนั้นเป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมใช้งานจากบุคคลทั่วไปอย่างแพร่หลายอยู่แล้วและติดตั้งใช้งานได้ง่ายสะดวก ไม่มีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโปรแกรม รวมทั้งยังสามารถใช้งานจากเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังมือถือได้หรือมือถือกับมือถือเองก็ได้

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เมื่อเราได้ไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วได้บันทึกความทรงจำเหล่านั้นลงกล้องถ่ายรูปหรือกล้องถ่ายวิดีโอแล้วต้องการนำภาพกิจกรรมแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ หากแชร์เพียงภาพถ่ายหรือภาพวิดีโอโดยไม่ได้ตกแต่งหรือเรียบเรียงให้ดีพออาจจะไม่ได้ Like เท่าที่ควร ดังนั้นเราควรนำภาพถ่ายหรือวิดีโอที่ได้บันทึกมาตัดต่อแต่งแต้มสีสันและเพิ่มเติมจินตนาการเข้าไปด้วยเสียงเพลง จะทำให้เราได้ภาพยนตร์ส่วนตัวที่เต็มไปด้วยสีสัน ลูกเล่น ดูเพลิดเพลินไม่รู้สึกเบื่อ ดังนั้นจึงขอแนะนำโปรแกรม Windows Live Movie Maker 2011มาใช้งานในการสร้างสรรภาพยนตร์ส่วนตัวแบบง่ายๆ

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Adobe Acrobat 9 Pro Extended ที่ใช้ในการสร้างเอกสารแบบ PDF (Portable Document Format) ที่จะช่วยการสร้างเอกสารในรูปแบบต่างๆเป็นเรื่องที่ง่ายดาย มีความปลอดภัยจากการแก้ไขเอกสาร มีการแทรกมัลติมีเดียเพื่อเพิ่มความน่าสนใจของเอกสารและในที่นี้จะเสนอการแทรกข้อมูลมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการนำเสนองานในรูปแบบต่างๆ

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ด้วยเทคโนโลยี Flash Video Streaming และ ระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีอยู่ ทำให้การส่งและรับสัญญาณภาพและเสียงในการเรียนการสอนไม่เป็นเรื่องยุ่งยากอีกต่อไปเพียงใช้โน้ตบุ๊คในการรับสัญญาณภาพและเสียงของผู้สอนมาเปิดในพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการรับชมการเรียนการสอนของนักเรียน นักศึกษาได้อย่างสะดวกสบาย     

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • โปรแกรมAdobe Captivate เป็นโปรแกรมหนึ่งที่มีความสามารถในการจัดทำบทเรียนให้มีความน่าสนใจ รวมทั้งลูกเล่นต่างๆ การนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ สามารถทำเป็นบทเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ไม่รู้จบ เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เรียนได้ทุกทีต้องเรียนรู้รวม ทั้งเป็นการเสริมเทคนิคการเรียนการสอนแก่บุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำไปเพิ่ม องค์ความรู้แก่เด็กนักเรียนภายในห้องเรียนได้อีกด้วย

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • ในการนำข้อเสนอข้อมูลเนื้อหา การเรียนการสอน การอบรม การประชาสัมพันธ์ โปรแกรมที่นิยมใช้งานกันส่วนใหญ่ ได้แก่ Microsoft PowerPoint ซึ่งสามารถนำเสนอได้ทั้ง ข้อความ ภาพนิ่ง วิดีโอ มีกราฟิกแทรกที่สวยงามเพิ่มประสิทธิภาพในการนำเสนองานด้านการเรียนการสอนให้กับโปรแกรม Microsoft PowerPoint จึงขอแนะนำโปรแกรมเสริมเพิ่มเติมได้แก่ โปรแกรม Adobe Presenter 7 ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะที่สามารถมาประยุกต์ในเนื้อหาที่ใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่น การบันทึกวิดีโอผ่านกล้องเว็บแคม รวมทั้งแบ่งไฟล์วิดีโอตามช่วงเวลาที่เรากำหนดได้ด้วยหรือจะแปลงเป็นไฟล์ต่างๆ ที่สามารถนำขึ้นเว็บไซด์ได้ง่ายยิ่งขึ้น

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การทำไฟล์ WMV HD และระบบเสียง 5.1 โดยโปรแกรม Sony Vegas 7เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนองานวิดีโอ

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถในการบันทึกหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพทำให้การทำงานด้าน การเรียนการสอน การอบรมที่ใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องนำเสนอข้อมูลที่ใช้ในการอธิบายขยายความข้อมูลที่ต้องการนำเสนอในห้องเรียน ห้องประชุม เป็นต้น และยังต้องการนำมาทบทวนหรือเผยแพร่แก่ผู้สนใจผ่านระบบเครือข่ายสื่อสารที่มีความสะดวกรวดเร็ว

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Windows Media Encoder เป็นโปรแกรมการทำแบบ VideoStreaming นี้สามารถให้บริการได้ทั้งทีวีและวิทยุออนไลน์ เป็นโปรแกรมฟรีจากไมโครซอฟต์และกล่าวถึงอุปกรณ์ทางโสตทัศนศึกษาที่ต้องจะนำมาใช้งานร่วมกับโปรแกรม Windows Media Encoder

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • Skype เป็นโปรแกรมอีกทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้กับงานระบบ Video Conferencing ได้เป็นอย่างดี Skype สามารถใช้ในการสื่อสารผ่านอินเตอร์เน็ตที่มีการเชื่อมต่อแบบ P2P หรือแบบจุดต่อจุดโดยไม่ต้องผ่าน Server

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล

 • การใช้งาน Video Conferencing โดยใช้ซอฟต์แวร์สำเร็จรูปและโสตทัศนูปกรณ์เป็นหลัก

  ผลิตโดย
  หน่วยผลิตสื่อออนไลน์
  งานพัฒนาสื่อผสม (Multimedia Development)
  กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยมหิดล


Skip Courses

Courses